Rikedom är bättre än fattigdom, om inte annat så av ekonomiska skäl.
Woody Allen