Varför är människan ung vid en ålder då hon inte får ut något av det?
George Bernard Shaw