Beskedlighet hos en älskare är en egenskap som av kvinnor prisas mer än den värderas.
Richard Sheridan