Under namnet historia ger man barnen Europas förbrytaralbum.
Oscar Wilde